İzolasyon
Dekorasyon
Anasayfa
Ambalaj
İletişim
TEKNOİZOLASYON Türkiye'nin EPS Üreticisi
>
>
TEKNOİZOLASYON

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirket misyonumuza uygun olarak vizyonumuzu geliştirerek devamlılığını sağlamak ve hedeflerimize ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları süreçlerini oluşturmak, stratejilerini geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

İşe Alım

 • Amacımız değer yaratacak, motivasyonu yüksek, şirketimizi geleceğe taşıyacak istihdam sağlamaktır.
 • İş başvuru süreci kariyer sitelerinden, profesyonel danışmanlık şirketleri üzerinden ve www.teknoizolasyon.com.tr internet sitemiz üzerinden gerçekleşmektedir. Adaylara kişilik envanterleri ve beceri testleri uygulanmaktadır. Testler ve mülakatlar sonucunda uygun bulunan adayların referans kontrolleri gerçekleştirilir.
 • Şirketimizde okul/ sanayi işbirliği neticesinde staj imkanları sağlanmakta olup başarılı öğrenci ve yeni mezunlara kariyer fırsatları sunulmaktadır.

Oryantasyon

 • İşe başlayan personellerimize şirket kültürümüz ve şirketimiz ile ilgili geniş bir bilgilendirme eğitimi verilmektedir. Süreç içerisinde ayrıca spesifik olarak yapacağı iş alanında da teorik ve pratik eğitimler verilmektedir.
 • Şirketimizde çalışan ideal personel “şirket değerlerimiz” olarak tarif edilmiştir. Yeni personellerimize şirket değerleri anlatılır.
 • Oryantasyon eğitimi sonunda personellerimizden eğitim süreci ve şirketimizle ilgili genel görüşleri geri bildirim olarak rapor halinde istenir.

Performans Yönetimi

 • Kişisel gelişimlerini gözlemlemek ve yardımcı olmak için şirketimizde beyaz yaka personellerimize iki ana performans yönetimi modeli uygulanmaktadır. İki modelde de ana hedef personellerimizin şirket değerlerimize uygun çalışmalarıdır.
 1. 360 derece performans değerlendirme:Orta ve üst kademe yöneticilerimize uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın bağlı personelleri, aynı departman ve eş düzeydeki mesai arkadaşları, eş düzeyde farklı departmanlardaki personeller, yöneticileri ve her düzeyden iletişim içinde olduğu personeller değerlendirir
 2. Kişisel performans değerlendirme:Tüm beyaz yaka personelimize uygulanmaktadır. Personelimiz önce kendi öz değerlendirmesini yapar, devamında amiri tarafından değerlendirilir, yüz yüze görüşmede fikirlerin paylaşımı ile sonlandırılır. Değerlendirme esnasında personele amirince yıllık hedefler verilir. Hedef gerçekleşmeleri her üç ayın sonunda yüz yüze görüşülerek değerlendirilir ve aksiyon planları görüşülür.

Motivasyon

Her sene düzenli olarak gerçekleştirilen çalışan memnuniyeti anket sonuçları hem departman bazında hem de şirket geneli bazında değerlendirilerek çalışan memnuniyetinin üst seviyelere taşınması çalışmaları yapılmaktadır.

 • İş güvenliği bilinci takip sistemleri ile değerlendirilir ve ödüllendirilir.
 • Özel günlerde çalışan ve yöneticileri bir araya getiren yemekler organize edilir.
 • Bahar dönemlerinde beyaz yaka ve mavi yaka personelin bir arada katıldığı şirket içi yemek organizasyonları düzenlenir.

Ücretlendirme ve sosyal haklar

 • Şirket içi dinamiklere ve bölgelerdeki benzer şirketlere uyumlu ve adil bir ücretlendirme yönetimi temel kuralımızdır.
 • Yemek, servis gibi sosyal imkanlar çalışanlarımıza en iyi şekilde sunulmaktadır.
 • Sağlıklı karar verme

Çok yönlü düşünerek karar vermek, kararlarını uzun vadeli düşünerek almak, sorun çözerken planlı çalışmak ve kök neden analizi yapmak,

 • İyi haberleşme

İyi bir dinleyici olmak, anlayana kadar sorgulamak, bilgiyi açık ve hızlı biçimde yaymak, iletişimi yazılı yapmak,

 • Etkili çalışma

Güven kazanmak, arkadaşlarını motive etmek, inisiyatif alarak işleri sonuçlandırmak, zamanı verimli kullanmak, bilgiyi ulaşılabilir şekilde saklamak

 • Sorumluluk sahibi olma

Disiplinli, sebatkar, mükemmeli arayan, sadece kendi alanında değil tüm işlerde katkı vermek, işin sahibi gibi davranmak, kaynakları akıllıca yönetmek, şirket değerlerimizin dışına çıkan davranışları eğitmek

 • İş geliştirme (kaizen)

Doğru bilinenleri dahi sorgulayarak geliştirmeler yapmak, daha kaliteli ürün ve hizmet için sorunlara pratik çözüm bulmak, fayda sağlamayan prosedürleri kaldırarak verimi arttırmak, yapılan her işte iş güvenliği kanun ve yönetmelikleri göz önünde bulundurmak

 • Merak

Sürekli gelişime açık olmak, araştırmak, şirket stratejisini iyi bilmek, işlere kendi konusu dışında da katkı sağlamak, işi ve mesleği alanında derin bilgi sahibi olmak

 • İnsan ilişkileri

Dürüst olmak, aksini yapanlara müsamaha göstermemek, sorunu çözene kadar en üst makama kadar bilgilendirmek ve takip etmek, yanlışını öğrenme vesilesi olarak görmek, etik değerlerden ödün vermemek, insanların yüzüne söyleyemeyeceği şeyleri yokluklarında da söylememek

 • Fedakârlık

Başarıyı kişisel değil takım olarak düşünmek, farklı görüşlerin önünü açmak, hep yardımcı olmak, kişisel mesleki gelişimlere destek vermek, mutlu çalışan yaratmak için çaba göstermek, Teknoizolasyon ailesi için hep en iyisini istemek, egosunun Teknoizolasyon’ın çıkarlarından sonra geldiğine inanmak

 • Şirketi temsil etme

İş İlişkilerini açıklık ve saygı çerçevesinde kurmak, maddi ve manevi sorumluluklarını zamanında yerine getirmek, davranış, konuşma ve görünüşü ile şirketi en iyi şekilde temsil etmek, statüye bakmaksızın saygı içinde uzun süreli ilişkiler kurmak, her kesime adil olmak, hak yememek Teknoizolasyon’ un hakkını kimseye yedirmemek